Det mesta av Emmas musik är antingen musikdramatik eller körsång, de två medier hon arbetar löpande med. Bland hennes verk kan nämnas VinterVittring, ett sagospel innehållande 7 nyskrivna körsånger. Hon samarbetar ofta med textförfattaren Malin Hasselquist, som är medskapare till VinterVittring och musiken till familjemusikalerna Det Försvunna Skrattet och Trollspöet.

Verkförteckning:

Låt tusen toner klinga
Amor Vincit Omnia

2014

Ett 10 minuter långt stycke för blandad kör a cappella med sopran- och tenor-solister med text och musik av Emma Anstey. Uruppförs av Roslagens Vokalensemble den 13 juni 2014.

Twist me a crown

2013, 2018

Stycke för blandad kör a cappella, med text av Christina Rossetti. Del av sångsamlingen "Wind".

The Dawn Wind

2012, 2014

Stycke för blandad kör a cappella, med text av Rudyard Kipling. Del av sångsamlingen "Wind".

VinterVittring

2010, 2011, 2012

2010 skrivs styckena Glöggsång och VinterVittring för diskantkör. 2011 skrivs ytterligare fem stycken, Till Eld, Rimfrostglöd, Eld och Is, Vinterns röst samt Stjärna klar, alla för blandad kör a cappella med valfritt komp av cello. Glöggsång och VinterVittring omarrangeras för blandad kör a cappella. Text till Glöggsång, VinterVittring, Till Eld, Eld och Is samt Stjärna klar av Malin Hasselquist.

Under 2012 ges stycket VinterVittring ut på noter för blandad kör och för diskantkör, på Gehrmans musikförlag. Året därpå ges sången Stjärna klar ut i samma sättningar på Gehrmans. Under 2012 arrangeras vissa av de nya sångerna ur VinterVittring för diskantkör, för att göra hela verket tillgängligt för diskankörer.

Prinsessan Vanessa

2009

Musik till föreställning Prinsessan Vanessa skrivs av Emma, med text av Malin Hasselquist. Beställningsverk från teatergruppen Lilla Parken.

Trollspöet 

2008

Musik till familjemusikalen Trollspöet skrivs av Emma på beställning av Artistum Scenproduktion, till text av Malin Hasselquist. Musik även av Emil Roijer. Manus av Malin Hasselquist efter idé av Emma Anstey, Malin Hasselquist och Emil Roijer.

Nöjen

2008

Ett kort körstycke för SATB med namnet Nöjen skrivs.

Det Försvunna Skrattet

2007

Musik till familjemusikalen Det Försvunna Skrattet skrivs av Emma på beställning av Artistum Scenproduktion, till text av Malin Hasselquist. Musik även av Emil Roijer. Manus av Malin Hasselquist efter idé av Emma Anstey, Malin Hasselquist, Lina Ericson och Emil Roijer.

Anna och Drakpojken

2007

På beställning av teatergruppen Lilla Parken skrivs musik till barnföreställningen Anna och Drakpojken, text av Malin Hasselquist.

3 musikalsånger

2005

Text och musik till sångerna Du skall få se, Inte enkelt ändå självklart och Rör vid mig skrivs av Emma inför ett pilotprojekt till en musikal. Sångerna är för 4, 1 respektive 2 röster med pianoackompanjemang.

Joomla templates by a4joomla