Scenisk kör är ett begrepp som blivit välkänt de senaste åren. Begreppet är brett och kan syfta på allt från den sceniska kören Amandas konstnärliga föreställningar till TV-serien Glee\'s koreografifyllda popkörer.

Emma arbetar löpande som körledare och regissör för den sceniska kören BASTA i Stockholm. Hon anlitas även som enbart regissör och koreograf vid olika körföreställningar. Klamparekörens föreställning Peter Pan är ett sådant exempel, där Emma arbetat vid två tillfällen med kören och lärt ut koreografi och staging*. Kören har sedan tagit med sig materialet från workshoparna med Emma och övat på på egen hand.

Att ha en extern körregissör kan vara en stor avlastning för den ordinarie körledaren, som då får möjlighet att fokusera enbart på musiken. Regissören kan komma in i ett tidigt eller sent skede och genom workshops arbeta fram och lära ut koreografi och staging till kören, som sedan kan repetera detta på egen hand på de ordinarie körövningarna.

Joomla templates by a4joomla